Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

CHỢ TRĂNG

                       Mua bán ỳ xèo sao với trăng
                       Giai nhân vẫn sáng ở cung Hằng
                       Khá khen nhân thế nhiều điên đảo
                       Mạt kiếp đến rồi có phải chăng
                       Mặc Tử đi rồi ai đánh giá
                       Chị Hằng bực quá biếng trùm chăn
                       Không mua qua chợ còn tiền đấy
                       Cách bức rèm sương tớ mộng Trăng

                                                        C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét