Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

THƠ MẠNH HẠO NHIÊN

                                      TÚC NGHIỆP SƯ SƠN PHÒNG
                                               ĐÃI ĐINH ĐẠI , BẤT CHÍ

                                             Tịch dương độ Tây lĩnh
                                             Quần hác thúc dĩ minh
                                             Tùng nguyệt sinh dạ lương
                                             Phong tuyền mãn thanh thính
                                             Tiều nhân quy dục tận
                                             Yên điểu thê sơ định
                                             Chi tử kỳ túc lai
                                             Cô cầm hậu la kính

                                                               Bạch Cư Dị

                                         HẺM NÚI CHIỀU ĐỢI BẠN

                                     Bóng chiều đã ngả phía non Tây
                                     Hang hốc chìm trong bóng tối dày
                                     Bóng nguyệt rải tùng thêm lạnh lẽo
                                     Suối reo dưới gió tiếng đầy tai
                                     Tiều phu gánh củi đà về hết
                                     Lác đác chim về đậu khói cây
                                     Bạn hẹn với mình đêm nay tới
                                     Ôm đàn hẻm vắng tớ ngồi đây    

                                                                        C.D.M.   

                                                                          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét