Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

PHẾ TÍCH

                    PHÁT TÀI
 
                Đất nước gì đâu ngộ quá ta
                Đình chùa nhốn nháo đủ tà ma
                Xưa uy nghiêm thế giờ hủ bại
                Chất mặn chất tươi úm ba la
                Ngói lủng tường xiêu thôi mặc kệ
                Thu tiền công đức sánh hà sa
                Quà to , tiền nhỏ nơi nơi khắp
                Mồm phật tay tăng khéo khéo là
 
                                PHẾ TÍCH
 
                Đường vào phế tích bước vương vương
                Trẻ nhỏ hùa reo chạy đón đường
                Trâu gặm cỏ già trông tội nghiệp
                Mèo hen ngoẹo cổ thấy mà thương
                Pa nô xanh đỏ chờn vờn sáng
                Bàn Phật nằm trơ với gió sương
                Mặc kệ , thu tiền , không tu bổ
                Đợi chờ phương án tháng năm trường
 
                                CẦU MAY
 
                Xinh quá chú rùa có biết nghe
                Cho sờ đầu tí chút thôi nè
                Cầu cho thông đạt đường quan cách
                Tiến sĩ giáo sư mới hả hê
                Cho kịp anh em cùng lên Chánh
                Mãi làm thằng Phó nghĩ buồn ghê  
                Rùa thiêng giúp tớ phen ni hỉ
                Cho bõ sinh thành kẻo chúng chê
 
                                  GIẢI HẠN
 
                Ông thầy nhẩy nhót như con khỉ
                Tung toé tàn nhang thấy hoảng hồn
                Miệng ngậm xăng dầu trông phát khiếp
                Đuổi tà , xua quỷ , lũ quan ôn
                Quan ôn trước mắt nào ai thấy
                Bởi khéo che đi  tướng mạo rồi
                Thầy ráng cầu Nam Tào Bắc Đẩu
                Dù gì cũng bảo vệ thằng tôi
 
                                                   C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét