Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

TIÊU XÀI CÙNG CAO BÁ QUÁT

       Chốn quê đồng lặng sông trong
Chuyện đời lên xuống hỏi ông nghĩ gì
       Thưa rằng chẳng nghĩ được chi
Thực hư cũng mộng có chi phải bàn
       Trời cho một kho bộn bàn
Này rượu này cảnh tiêu tràn mệt dư
       Gõ mạn thuyền ngâm ca từ
Ông trời có khoái nói ừ đi ông
       Trăng trong gió mát chơi ngông
Tay ly rượu , miệng bốc đồng hỏi mây
       Nào ai chuốc rượu mây say

                                      C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét