Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

CHUỘT

               Lâu ngày gậm nhấm nát giang san
               Bình quý sau lưng thấy ứa gan
               Muốn diệt tụi bay tìm thế ném
               Đừng cho liên lụy đến thôn làng

                                                 C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét