Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

ĐÈN CÙ

" Một lũ ăn mày một lũ quan
Quanh đi quẩn lại cũng một đoàn "
Tú Xương khéo chế cây đèn ấy
Lũ nhóc hò reo chế nhạo quan (1)

Trần Đĩnh ngày nay cũng thấy đèn
Quay vòng chẳng thấy lũ dân đen
Vênh váo quan mình khoe tài giỏi
Hóa ra rặt những bọn ngu hèn

Nguyệt thực đêm dài lại nối đêm
Trước đèn ngơ ngẩn chuyện chê khen
Quê hương lấp ló sau rèm mộng
Mong một mùa thu trăng sang lên

                                  C.D.M.

(1) -  Cụ Tú Xương làm một cái đèn cù ( đèn kéo quân )  chỉ có hai nhân vật : ăn mày và quan ! Lũ trẻ hang xóm tới coi : ăn mày , quan , ăn mày , quan , ăn mày ... quan ăn mày ... quan ăn mày !
Té ra thời cụ Tú toàn là quan ăn mày , cũng như Nguyễn Khuyến về già chỉ thấy rặt  ... Tiến Sĩ Giấy .
chỉ đáng mấy xu !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét