Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

HỌA THƠ NGUYỄN CÔNG TRỨ

                   CÁCH Ở ĐỜI

      Ăn ở sao cho trải sự đời
      Vừa lòng cũng khó há rằng chơi
      Nghe như chọc ruột tai làm điếc
      Giận dẫu căm gan miệng mỉm cười
      Bởi số chạy đâu cho khỏi số
      Lụy người nên nỗi phải chiều người
      Mặc ai chớ để điều ân oán
      Chung cuộc thì chi cũng tại trời

                                        Nguyễn công Trứ

                  NGẪM SỰ ĐỞI

      Sao sánh Tướng Công trải sự đời
      Theo người tôi cũng viết mà chơi
      Cụ nêu chuyện cũ vờ như điếc
      Tôi ngắm thời nay cũng bật cười
      Đội mũ mang hia nom tựa khỉ
      Lên xe xuống ngựa ngó như người
      Người ngợm ngợm người ôi quái dị
      Chung quy cũng tại cái ông Trời

                                      C.D.M.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét