Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

VÀO RƯỢU

                            Anh chẳng thấy ngoài kia điên đảo
                            Trời càng quay cho đất đảo điên

                  Sông Ngân vẩn đục rượu trời
          Ở dưới hạ giới rượu mời vui ghê
                  Người ơi không say không về
          Nữa mai giã biệt còn gì vui đâu
                  Ngu gì công danh cố cầu
          Ham gì mũ áo ra mầu diễn viên
                  Ngàn ly chuốc , bỏ ưu phiền
          Xe hơi cũng đổi , hoa viên cũng từ
                  Nâng ly chợt nhớ tích xưa
          Chiêu Lỳ say gục nhờ nhà Xuân Hương
                  Chí Phèo kia thật đáng thương    
          Ngả nghiêng chửi tuốt có nhường ai kia
                  Ngàn năm danh vẫn còn ghi

                                                 C.D.M.

   nhân đọc Tương Tiến Tửu của Lý Bạch        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét