Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

NGÂM LÁO LOẠN NGÔN LỘNG NGỮ

Ta muốn tu quá trời
Không thuộc kinh một đoạn
Cũng chẳng khoái ăn chay
Nói ra điều loạn ngữ
Chỉ là viết chơi chơi
Chẳng thấu điều thế sự
Tình chẳng viết cho vơi
Thế mà nhiều người thích
Bảo nên viết để đời
A Ha ! Vẩy vài khúc
Định vị ta người ơi
Ta là loài nhai lại
Chắp vá nhiều thơ người
Xếp thành vài câu láo
Đêm ngày ngâm láo chơi

C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét