Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

TỰ THUẬT

Độn thế tòng y dưỡng nhất chân Bất tri vi phú khởi tri bần Lâm tuyền dục liễu tam sinh đạo Lua6m phất nan từ vạn lý thân Bán đản yên hà lao dịch mã Mãn san viên hạc tống chinh nhân Hư danh tự sủy vô tha bí Hoàng khủng sơ cuồng đối thánh nhân Lê Hữu Trách phóng dịch : Lánh đời y nghiệp dưỡng chân thân Đã chẳng ham giầu há sợ bần Đời này vứt quách vào sông suối Nhận lệnh bề trên sợ phải vâng Một cõi khói mây chồn ngựa trạm Vượn chim vang núi tiễn người say Công danh đã xả không lưu luyến Lại sợ chúa rầy tới kẻ ngây C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét