Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

NGUYỆT TỊCH BỘ TIÊN DU TÙNG KÍNH

Hoãn hoãn bộ tùng đê Cô thôn đạm ái mê Triều hồi giang địch quýnh Thiên khoát thụ vân đê Túc điểu phiên thanh lộ Hàn ngư dượt bích khê Xuy sinh hà xứ khứ Tịch mịch cố sơn tê Chu Văn An dịch : ĐÊM TRĂNG DẠO DƯỚI RẶNG THÔNG NÚI TIÊN DU Lững thững dưới hàng thông Thôn ngủ dưới mây hong Nước ròng tiêu réo rắt Trời rộng cây mây long Chim ngủ sương thánh thót Cá nhảy dưới khe trong Tiếng tiêu đà xa vắng Cô đơn núi lạnh lung C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét