Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

THƠ LÊ HỮU TRÁC

Kỳ Khách Xá Ngộ Vũ Cảm Hoài Thi Vân Cuồng phong sậu vũ hốt nhiên sinh Khách xá tiêu tiêu vạn lũ tình Viễn thụ hàm yên vân ngoại ám Bình hồ suy lãng thủy trung minh Quy sào mộ điểu phân quần khứ Hà xứ sơ chung báo hiểu minh Bất vị khổ trà năng khước thụy Ưng tri thử dạ mộng nan thành Lê Hữu Trác dịch Mưa dồn gió dập bất thình lình Quán khách càng thêm bối rối tình Ngoài dãy lau xa mây kín mít Trước hồ sóng gợn nước long lanh Tổ nọ chim về vừa chập tối Chùa nào chuông đã báo tàn canh Nào phải uống trà mà tỉnh ngủ Đêm nay vẫn biết mộng không thành Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến (?) TÂM SỰ TÀN CANH Mưa gió buồn trôi mộng hải hồ Ngồi co nhà trọ nghĩ buồn lo Khói tỏa ngàn cây nhìn diệu vợi Sóng hồ hồn gửi nước lô xô Dáo dác bầy chim quay về tổ Chuông chùa tâm động lúc tinh mơ Đừng đổ thừa cho chung trà nguội Lòng ta đã rụng mộng cùng mơ C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét