Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

XÌ XỒ

Anh em chẳng hiểu chúng nói sao Cũng gật lia chia cũng đón chào Miệng ngọt , tay dao , phường láu cá Tay mừng , chân đá , bọn tào lao Ông trời nhìn lại coi cho rõ Sao để dân lành bị gạt lâu Quắc mắt trời thưa : Đời nó thế Ngài dân chịu vậy chớ kêu gào C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét