Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

GIỮA DẸP THÊM NGHE GÀ GÁY TRƯA

Giữa Sài Gòn nghe gà gáy trưa Rạc rời nhão nhoẹt tựa non hơi Không khí im lìm như chờ đợi Một chiều gay gắt vị đầy vơi Cạnh tranh trong chặt chội Đông Tây Nam Bắc đùa nhau đến thế này Nắng đến cong đuôi và lè lưỡi Chạnh lòng lại nghĩ chuyện thày lay Ai Vương ai Đế ai Hàn Tín Kẻ kém mưu mô phải lụy đời Buông rớt kiếm cung than thời thế Ta cười Hàn Tín gáy non hơi C.D.M. Dẹp Thêm 25-4-2014 - Dẹp Thêm = Gia Định là miền đất mới dẹp an thêm của nhà nước !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét