Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

HỌA THƠ VỊNH KIỀU CỦA NGUYỄN KHUYẾN

Thằng bán tơ kia dở dói ra Làm cho bận đến cụ viên già Muốn yên phải biện ba trăm lạng Khéo xếp nên liều một chiếc thoa Đón khách mượn màu son phấn mụ Bán mình chuộc lấy tội tình cha Có tiền việc ấy mà xong nhỉ Đời trước làm quan cũng thế a Nguyễn Khuyến XƯA VÀ NAY Thằng bán ngỗng trời chẳng ló ra Ngồi im dấu mặt hại oan gia Mưu thâm thủ lợi nào ai biết Hám lợi xá gì những chiếc thoa Bấm bụng lọc lừa dì với mẹ Cam lòng đấu tố chú cùng cha Ngày nay táng tận lương tâm thế Đời trước trồng người vậy cả a !!! C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét