Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

THÀNH PHỐ THIÊNG LIÊNG

Làm gì có thành phố thiêng Đặt tên gọi tạm một miền dân cư Dân ta thiển cận xưa giờ Nơi khổ , nơi sướng là nhờ ... tiền thôi Xin đừng bày đặt đãi buôi Thổi ống đu đủ cho đời lên cao Danh suông ăn được đâu nào Dân đen đói rét vua nào bù cho Vạn trang giấy trắng học trò Viết điều vô bổ để lừa các em Hỡi ai sửa sử như điên Nào hay vô học làm phiền người nghe Xin sửa tên thành phố kia " Thành phố mười tám đời vua họ Hùng " Người ta đặt tên một ông Mình đặt mười tám vua Hùng cho oai Hai trăm tuổi lẻ choai choai Tới sáu trăm tuổi sánh vai họ Bành Nước ngoài đọc thấy thất kinh Phục lăn phục lóc nước mình sống dai Sống khôn ! Chết thiêng ! Quá tài !!! CDM Khu tưởng niệm ở Gia Lai , người ta viết đầy đủ tiểu sử 18 đời vua họ Hùng : Ông choai choai it tuổi nhứt mới có 217 tuổi , Ông già cóc đế , thọ nhứt , tới 602 tuổi lận ! Tới đây tôi giơ tay xin có ý kiến ý cò : xin đổi tên thành phố Việt Trì hay Phú Thọ làm thành phố : Thành Phố Mười Tám Đời Vua Họ Hùng . Ở Nga chỉ có thành phố Lê nin , thành phố Xít ta lin . ở ta co thành phố : THÀNH PHỐ MƯỜI TÁM ĐỜI VUA HỌ HÙNG Chẳng cũng sướng sao !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét