Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

CHẾT NGƯỜI

Ta mệt có trăng nói hộ rồi Người tu không thích gọi mình ơi Chuông nào cảnh tỉnh người trần tục Một sát na yêu đủ chết người C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét