Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

CHỪNG NÀO TA BỎ NHỮNG NGƯỜI YÊU

                                 Hương đêm mù mịt của ta ơi
                                 Bên vách ngoài song chẳng gọi mời
                                 Ta chạy hụt hơi , chừng nắm bắt
                                 Hoá ra người ảo bước bên đời

                                 Sương khuya mỏng quá vắt qua rèm
                                 Ta gục bên bàn biếng gọi em
                                 Chớ gì em ấp đôi vai nhỉ
                                 Cho ấm vần thơ lúc nửa đêm

                                 Trăng tà gửi mấy sợi tơ vương
                                 Đã mấy mùa đau sao vẫn thương
                                 E ấp Quỳnh Hoa đêm diệu vợi
                                 Vội vàng khép lại tiếng đêm trường

                                 Càng khuya gió lạnh càng gây nhớ
                                 Gió đuổi mây khuya tận cuối trời
                                 Ai biết tim ta còn chới với
                                 Gọi hoài người đẹp đến mòn hơi

                                                                    C.D.M.      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét