Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

RƯỢU và TUỔI NIÊN HOA

                                                    phỏng theo một bài từ
                                                        của Tô Đông Pha

                         Xuân chưa già
                         Gió mơn man khêu gợi
                         Liễu mềm êm ái a
                         Bước lên đài nhìn thích thú
                         Giòng nước dưới chân ta
                         Bạt ngàn hoa đẹp rủ la đà
                         Và khói mơ hồ phủ thôn xa
                         Sau tết mồng ba
                         Tỉnh tỉnh say say kể chi mà
                         Gặp người xưa càng thêm nhớ miết quê cha
                         Nhóm lửa pha trà
                         Đọc thơ , rồi rượu , than ta tiếc ta

                                                             C.D.M.     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét