Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

ĐỌC THƠ NGƯỜI

                       Tôi chẳng khen thơ người
                       Vì nó quá tầm tay
                       Thơ người như bay bay
                       Thơ người như nghẹn nghẹn

                       Tôi chẳng luận thơ người
                       Càng luận càng thêm mệt
                       Tôi một lòng mê chết
                       Chộp thơ người bay bay

                       Thơ người như sương gió
                       Thơ người như sáo khuya
                       Như nước mắt đầm đìa
                       Rơi thuyền tình nặng khẳm

                       Tôi muốn ngâm thơ người
                       Cho huyền diệu thinh không
                       Nhưng chắp tay chết lặng
                       Chìm giữa thơ mênh mông

                                               C.D.M.    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét