Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

HỌC SẤM CỤ TRẠNG

                            Chẳng phải Tiên mà cũng chẳng Rồng
                            Lý thuyết sảng rồi , vặc tứ tung
                            Mười hai con giáp không nơi tựa
                            Mấy thằng con nít đánh lộn sòng
                            Ông chủ nhọc lòng ôm mặt trốn
                            Ô kìa đầy tớ sống ung dung
                            Chớ theo thằng mọi rèn kinh láo
                            Ném đao , quy chánh , ấy thành công

                                                                C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét