Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

RÓT VÀO TÔI NHỮNG GÌ EM CÓ BIẾT

                          Em rót trăng vào mắt tôi
                          Vầng trăng còn ấm cả hai người
                          Lá cũng sáng lây thêm một chút
                          Đêm dược chia phần nên đêm không vơi

                          Tôi nhận của em nhiều hơn có thể
                          Mà sông cứ lạnh lùng
                          Núi cứ ngu ngơ
                          Giả tảng vô tích sự
                          Em rót mắt em vào mắt tôi
                          Nơi đang có mùa đông
                          Đợi nắng

                          Em nhìn tôi mà em chẳng biết
                          Tôi thương em hơn mắt em nhìn
                          Em rót đời em vào đời tôi
                          Như ai dán tranh lên bức tường
                          Cốt sao đừng rơi xuống

                          Tôi cũng rót vào tôi một chút cô đơn
                          Như kẻ say rót lấy cho mình
                          Chếnh choáng tôi đi giả làm say rượu
                          Năm tháng hồ tàn theo hơi men

                                                 Cao Thoại Châu
                                                     28-6-2013           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét