Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

THU HÁT

                                          theo ý thơ
                                               Verlaine

                  Tiếng đàn cầm than thở khôn nguôi
                  Từ từ gậm nhấm tâm hồn tôi
                  Chuông réo đều đều như nức nở
                  Thu tàn ảo não điệu buồn rơi

                  Tôi nhớ ngày xưa kỷ niệm thương
                  Ào ào từng lớp nẻo sầu vươung
                  Chao ôi khoé mắt khôn ngăn lệ
                  Và khiến lao đao chạy cuối đường

                  Gió ác lùa tôi mỏi dặm trường
                  Cuốn tôi khắp mọi nẻo tha hương
                  Tôi theo mải miết mà tâm sự
                  Cùng với lá thu lả vệ đường

                                                 C.D.M.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét