Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

TRĂNG TRI KỶ

                      Ta vẫn một mình lận đận xa
                      Mảnh trăng đầu tháng tri âm a !
                      Theo nhau hoài , bớt cô độc
                      Tròn khuyết cũng tình bạn và ta

                      Sớm đi , trăng còn đó
                      Chiều tối trăng lên , ta ngủ khì
                      Ai nói trăng vô tình
                      Theo nhau hoài cũng thú

                      Sáng qua cầu Bến Lức
                      Chiều đã tới Hậu Giang
                      Đêm nay ngủ nơi đâu ?
                      Ta hẹn trăng , Trăng nhé !

                                              C.D.M.     

   Trên đây là phóng dịch bài Khách trung nguyệt của Bạch cư Dị

                               KHÁCH TRUNG NGUYỆT

                            Khách tòng Giang Nam hạ
                            Lai thời nguyệt thượng huyền
                            Du Du hành lữ trung
                            Tam kiến thanh quang viên
                            Hiểu tuỳ tàn nguyệt hành
                            Tịch dữ tân nguyệt túc
                            Thuỳ vị nguyệt vô tình
                            Thiên lý viễn tương trục
                            Triêu phát Vị Thuỷ kiều
                            Mộ nhập Trường An mạch
                            Bất tri kim dạ nguyệt
                            Hựu tác thuỳ gia khách

                                              Bạch cư Dị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét