Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

HỆ BỞI ĐÂU

                          Non nước tan tành nỡ đứng coi
                          Lại còn vô cảm rủ nhau cười
                          Đại dương kẻ dữ xua nhí nhố
                          Biển ải thằng tham đánh tả tơi
                          Từ cổ tiền nhân luôn cảnh giác
                          Ngày nay con cháu sáp vào chơi
                          Sai lầm mà tưởng là đắc sách
                          Lúc tỉnh e ra muộn mất rồi

                                                          C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét