Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

NGHĨ QUẨN BÊN TÁCH CÀ PHÊ

                                   Ngẩn ngơ bên tách cà phê
                          Nghe như tiếng pháo vọng về cõi âm
                                   Người đi đổ máu quân công
                          Người về ngực sáng huân chương nhạo người
                                   Bên lề  chiến cuộc tình vơi
                          Bên trong chiến cuộc nhốt người vô tâm
                                   Lạ kỳ lý thuyết bất nhân
                          Làm cho đồng loại nhân quần hại nhau
                                   Khói mờ ly cà phê nâu
                          Ngồi trầm nghĩ quẩn ngâm câu bất bình
                                   Hỡi ơi ông tạo tận tình
                          Sinh chi những kẻ thông minh hơn người
                                   Oái uăm đến thế thì thơi
                          Giết nhau hàng loạt tức thời gớm chưa

                                                                     C.D.M.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét