Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

PHIỀN

                       Ta sống ẩn cư vẫn bị phiền
                       Loa gào sáng sớm nhộn như điên
                       Ầm ì vang tựa đồi rung đá
                       Ào ạt reo như nước vượt triền
                       Đang uống cà phê buồn ray rứt
                       Ngẩng nhìn vườn cảnh tức triền miên
                       Thỉnh cầu loa tắt đi cho khỏe
                       Sáng sớm bình yên ít nỗi niềm

                                                   C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét